Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil trúng cử Tổng Giám đốc FAO

Ngày 26-6, tại Liên hợp quốc cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil Jose Graziano da Silva đã được đại diện 180 nước thành viên Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO) bầu làm người đứng đầu tổ chức này sau khi vượt qua 5 ứng cử viên khác, thay ông Jacques Diouf, người đã đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc FAO suốt 18 năm qua.
Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil trúng cử Tổng Giám đốc FAO

1

Ông Jose Graziano da Silva

Ngày 26-6, tại Liên hợp quốc cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil Jose Graziano da Silva đã được đại diện 180 nước thành viên Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO) bầu làm người đứng đầu tổ chức này sau khi vượt qua 5 ứng cử viên khác, thay ông Jacques Diouf, người đã đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc FAO suốt 18 năm qua.  

FAO công bố số người bị đói trên thế giới hiện lên tới gần 1 tỷ người, chủ yếu ở các nước đang phát triển. Với ngân sách hàng năm khoảng 1 tỷ USD, FAO là một trong những cơ quan của LHQ có nhiệm vụ giảm số người đói trên toàn cầu. Trong bối cảnh giá lương thực được dự báo tiếp tục tăng trong năm 2012, nhiều người đang kêu gọi FAO cải tổ bộ máy, giảm những khoản chi không cần thiết và tập trung thúc đẩy các dự án giảm đói nghèo trên toàn cầu.

Ông Graziano da Silva, người Nam Mỹ đầu tiên đảm nhận chức Tổng Giám đốc FAO, đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc chia sẻ tầm nhìn chung toàn cầu và thu hẹp khoảng cách giữa các quan điểm khác nhau để cải thiện quá trình hoạch định chính sách lương thực và nông nghiệp của FAO. Ông cam kết thúc đẩy cải tổ FAO, trong đó đặt trọng tâm ưu tiên trong các chương trình của FAO là châu Phi, thúc đẩy hợp tác Nam - Nam và vai trò trung tâm của tổ chức này trong quản lý nguồn nước và nguồn tài nguyên biển của thế giới.

Nguồn tin: SGGP